filozofia obiectuala

X.18.2 Stări senzoriale externe şi interne

Un organism animal evoluat este posesor al unui SNPI neuronal; acest sistem neuronal se află în interiorul organismului gazdă, dar este izolat de acesta prin propria SRS. Fiecare neuron ca celulă independentă are propria SRS, conexiunile cu ceilalţi neuroni făcându-se prin joncţiuni specializate - sinapsele - ce conservă separarea spaţială a neuronilor, dar permit existenţa fluxurilor moleculare unidirecţionale de neuromediatori. Ansamblul (reuniunea) tuturor acestor SRS neuronale disjuncte între ele formează SRS globală a SPI animal. Toate aceste precizări permit următoarea constatare: toate informaţiile de intrare în SPI neuronal sunt faţă de SRS globală a SPI informaţii (fluxuri) externe, dar aceste informaţii provin din două domenii spaţiale distincte, delimitate de SRS (epiderma) globală a organismului gazdă domeniul interior şi domeniul exterior al organismului.

Totalitatea informaţiilor provenite la momentul prezent din spaţiul exterior formează obiectul abstract stare individuală externă prezentă (a mediului exterior organismului), iar totalitatea informaţiilor provenite din spaţiul interior formează obiectul abstract stare individuală internă prezentă (a mediului interior organismului).

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.