filozofia obiectuala

X.24.4 Perturbarea fotonică a stărilor PE legate

Am spus într-un paragraf anterior că reacţia ansamblului de electroni legaţi într-un SM atomic (electroni care formează mediul periferic al acestuia), la incidenţa unui flux energetic exterior este la fel ca pentru orice tip de SM: fluxului incident i se va opune fluxul de reacţie, până când unul din fluxuri (fie cel incident, fie cel de reacţie) îşi vor fi terminat resursele. Dacă energia furnizată de FE extern este mai mare decât FE recirculat între cele două PE, cuplul se va desface (are loc expulzarea PE acţionate din sistem). Dacă această energie este mai mică, PE ce receptează fluxul va trece temporar pe un OE cu energie mai mare (faza de absorbţie-stocare a FE incident) până când FE incident se va fi terminat, apoi va urma procesul invers de reemitere a surplusului de energie (FE stocat temporar) spre exterior (reflexia), tot sub forma unui foton provenit din tranziţia de emisie a electronului acţionat.

în acest moment cititorul este rugat să dea dovadă de o atenţie maximă deoarece vom discuta un proces cel de reflexie a unui foton pe un atom (sau pe orice ansamblu de atomi ce formează suprafaţa unui obiect) din cu totul alt unghi decât manualele de fizică actuale. Din cele arătate mai sus, rezultă că la incidenţa unui foton pe un atom (mai exact spus pe un electron aflat pe un orbital periferic), adică fotonul este FE incident, va exista o primă fază de absorbţie/stocare a acestui FE, stocare în energia electronului acţionat ce trece pe un orbital excitat. Atenţie ! Energia fotonului a fost transferată integral electronului de pe orbitalul excitat, cu alte cuvinte, începând din acest moment fotonul incident nu mai există ci doar energia acestuia, dar sub o altă formă (fără componenta T). A avut loc procesul echivalent transformării fluxului incident coerent în flux stocastic sau periodic, adică fără componenta T a fotonului iniţial[1]. După intervalul de stocare (mai scurt în cazul frecvent al orbitalului excitat instabil, sau neprecizat ca durată în cazul unui orbital metastabil), are loc tranziţia de emisie, proces în care ansamblul electron excitat_proton partener va genera spre exterior un foton cu energia egală cu cea stocată temporar. Dar din nou atenţie, fotonul generat (echivalent cu FE reflectat) nu este acelaşi cu fotonul incident ci este produs în mediul electronic al atomului acţionat anterior de către fostul foton incident.

Acest fapt explică într-o manieră firească, coerentă, de ce un flux fotonic reflectat de suprafaţa unui corp poartă cu sine unele informaţii despre compoziţia chimică a corpului; este firesc, deoarece fotonii reflectaţi sunt produşi de atomii corpului respectiv, în timp ce fotonii incidenţi sunt produşi în sursa fluxului fotonic incident.

 [1] în cazul electronului excitat, fluxul stocat fără componentă T este tot un flux coerent dar rotaţional (periodic), adică mişcarea orbitală a electronului pe orbitalul excitat.

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.