filozofia obiectuala

Anexa X.4 - CONTAINERE

 

Īn filosofia obiectuală, un container este un ansamblu de frontiere virtuale, abstract realizabile sau reale, care delimitează un domeniu intern rezervat unui obiect. Īn funcţie de tipul de obiect conţinut vom avea:

-     Containere virtuale, care conţin īn interiorul lor obiecte virtuale. De exemplu obiectul virtual mulţimea numerelor reale din matematici, sau submulţimi ale acesteia. Acest obiect este “īmpachetat” (conţinut, delimitat) īntr-un container virtual simbolizat de cele două acolade {}, īntre care se specifică un simbol (cum ar fi Z, N, R etc.) caracteristic pentru una sau mai multe proprietăţi comune ale elementelor componente, elemente infinite ca număr. Acoladele sunt īn acest caz (cel mai general), simboluri fără altă valoare semantică decāt cea de separator al unui domeniu intern, care poate fi neocupat, cum este de exemplu cazul mulţimii vide , unde din obiectul mulţime n-a mai rămas decīt domeniul intern virtual, rezervat de cele două frontiere. Īn cazul īn care mulţimea are definite una sau mai multe proprietăţi comune tuturor elementelor conţinute, contrastul dintre existenţa acestei proprietăţi īn domeniul intern al containerului, şi absenţa sa īn restul “universului”, devine o proprietate asociată respectivului container. Containerele virtuale pot conţine domenii infinite (cum este cazul mulţimilor de numere menţionate mai sus {Z}, {N}, {R} etc.

-     Containere abstracte realizabile, de exemplu tot īn cazul obiectului mulţime, dar de această dată cu număr finit şi determinat de elemente, elemente care sunt toate obiecte abstracte realizabile (conţinute de SSI finite). De exemplu mulţimea literelor unui alfabet, mulţimea numelor dintr-o listă etc. Fiind vorba tot de mulţimi, simbolurile pentru frontiere rămān tot acoladele cu valori semantice asociate, după cum discutam la containerele virtuale. Pentru anumite mulţimi de obiecte abstracte, cu numere finite de elemente ordonate poziţional după una sau mai multe dimensiuni, la care poziţia rezervată unui element īn domeniul intern este invariantă (de exemplu matricile), vom avea simboluri pentru frontierele containerului altele decāt acoladele (de exemplu ). Tot īn categoria simbolurilor pentru frontierele containerelor abstracte realizabile se īncadrează caracterele separatoare din limbajul natural scris (caracterul spaţiu, virgula, punctul, parantezele etc), care au menirea de a defini domeniul intern al unui număr, cuvānt, sintagmă, propoziţie, frază etc.

-     Containere reale (materiale) ce definesc interiorul unui obiect real (material). Din modelul general de sistem material propus de prezenta lucrare, rezultă un container real este format dintr-o suprafaţă reală de separaţie (SRS), fie naturală, fie artificială. Acest tip de container este tratat pe larg īn cap. 7 referitor la SRS naturale.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.