filozofia obiectuala

Anexa X.4 - CONTAINERE

 

în filosofia obiectuală, un container este un ansamblu de frontiere virtuale, abstract realizabile sau reale, care delimitează un domeniu intern rezervat unui obiect. în funcţie de tipul de obiect conţinut vom avea:

-     Containere virtuale, care conţin în interiorul lor obiecte virtuale. De exemplu obiectul virtual mulţimea numerelor reale din matematici, sau submulţimi ale acesteia. Acest obiect este "împachetat" (conţinut, delimitat) într-un container virtual simbolizat de cele două acolade {}, între care se specifică un simbol (cum ar fi Z, N, R etc.) caracteristic pentru una sau mai multe proprietăţi comune ale elementelor componente, elemente infinite ca număr. Acoladele sunt în acest caz (cel mai general), simboluri fără altă valoare semantică decât cea de separator al unui domeniu intern, care poate fi neocupat, cum este de exemplu cazul mulţimii vide , unde din obiectul mulţime n-a mai rămas decît domeniul intern virtual, rezervat de cele două frontiere. în cazul în care mulţimea are definite una sau mai multe proprietăţi comune tuturor elementelor conţinute, contrastul dintre existenţa acestei proprietăţi în domeniul intern al containerului, şi absenţa sa în restul "universului", devine o proprietate asociată respectivului container. Containerele virtuale pot conţine domenii infinite (cum este cazul mulţimilor de numere menţionate mai sus {Z}, {N}, {R} etc.

-     Containere abstracte realizabile, de exemplu tot în cazul obiectului mulţime, dar de această dată cu număr finit şi determinat de elemente, elemente care sunt toate obiecte abstracte realizabile (conţinute de SSI finite). De exemplu mulţimea literelor unui alfabet, mulţimea numelor dintr-o listă etc. Fiind vorba tot de mulţimi, simbolurile pentru frontiere rămân tot acoladele cu valori semantice asociate, după cum discutam la containerele virtuale. Pentru anumite mulţimi de obiecte abstracte, cu numere finite de elemente ordonate poziţional după una sau mai multe dimensiuni, la care poziţia rezervată unui element în domeniul intern este invariantă (de exemplu matricile), vom avea simboluri pentru frontierele containerului altele decât acoladele (de exemplu ). Tot în categoria simbolurilor pentru frontierele containerelor abstracte realizabile se încadrează caracterele separatoare din limbajul natural scris (caracterul spaţiu, virgula, punctul, parantezele etc), care au menirea de a defini domeniul intern al unui număr, cuvânt, sintagmă, propoziţie, frază etc.

-     Containere reale (materiale) ce definesc interiorul unui obiect real (material). Din modelul general de sistem material propus de prezenta lucrare, rezultă un container real este format dintr-o suprafaţă reală de separaţie (SRS), fie naturală, fie artificială. Acest tip de container este tratat pe larg în cap. 7 referitor la SRS naturale.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.