filozofia obiectuala

7.6.6 Acţiunea energetică

7.6.6.1 Introducere

Cu toate că sună oarecum neobişnuit, termenul de acţiune energetică are în prezenta lucrare o semnificaţie precisă, derivată din tipul de atribut transportat de fluxul agent, şi ca urmare a acestuia, din tipul de atribut a cărui variaţie va determina schimbarea de stare a obiectului acţionat. în cazul acţiunii energetice, atributul considerat a fi transmis de fluxul agent şi primit de obiectul acţionat este exclusiv energia. Dacă atributul transportat de fluxul agent este informaţia (conţinută în SSI ce constituie elementele fluxului agent), în acest caz, dacă obiectul este permeabil la acest tip de flux (adică este un SPI biotic sau artificial sensibil la fluxul respectiv), acest obiect va fi supus unei acţiuni informaţionale (o schimbare de stare datorată receptării unui flux informaţional). în aceeaşi manieră, dacă fluxul agent este format din bacterii sau viruşi iar obiectul acţionat este de exemplu un om, schimbarea de stare (întâi internă, apoi externă) determinată de pătrunderea acestui flux în interiorul organismului (îmbolnăvirea) o putem numi acţiune biologică a respectivului flux. Important este să reţinem că tipul acţiunii unui anumit flux agent este dat de tipul de atribut transportat şi transmis obiectului acţionat.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.