filozofia obiectuala

CUVINTE ŞI EXPRESII REZERVATE

 

A

  acţiune                                                                               pag. 86

  acţiune direc                                                                    pag. 237

  acţiune indirec                                                                  pag. 237

  aflux                                                                                   pag. 64

  arie efectivă (a unui flux)                                                     pag. 54

   atribut calitativ                                                                    pag. 122

  atribut cantitativ (existenţial)                                                pag. 122

  atribut intern                                                                       pag. 31

  atribut extern                                                                      pag. 34

  axioma I (axioma valorii cantitative)                                   pag. 30

  axioma II (axioma propagării)                                            pag. 71

   axioma III (axioma energiei)                                              pag. 92

   axioma IV (axioma suportului)                                           pag. 123

   axioma V (axioma memoriei)                                             pag. 136

   axioma VI (axioma timpului)                                              pag. 136

   axioma VII (axioma realităţii unice)                                    pag. 141

   axioma VIII (axioma spaţiului)                                           pag. 212

B

  bit                                                                                      pag. 164

C

  capacitanţă energetică de ordinul I                                      pag. 101

  capacitanţă energetică de ordinul II                                     pag. 101

  câmp de tip k (al unui SM)                                                 pag. 81

  cerere de flux                                                                     pag. 77

  componentă comună (a unei mulţimi de OA)                       pag. 36

  componentă specifi  (a unui OA dintr-o mulţime)              pag. 36

  componentă comu (a doi vectori concurenţi)                    pag. 46

  componenta specifică (a unui vector)                                   pag. 46

  compunere externă (a obiectelor)                                        pag. 34

  compunere internă de model (a obiectelor)                          pag. 34

  container                                                                            pag. 183

  contrast (de proprietate)                                                     pag. 31

  contribuţie termică (a unui MN)                                          pag. 250

 

D

  densitate (a elementului de distribuţie)                                  pag. 22

  dependenţă (a variabilelor)                                                  pag. 19

  direcţie numerică (a unui vector)                                          pag. 45

  direcţie unghiulară                                                               pag. 45

  distribuţie liniară                                                                  pag. 22

  distribie uniformă                                                             pag. 22

  distribuţie primară (distribuţia valorilor singulare)                  pag. 20

  distribuţie derivată (de ordinul I)                                          pag. 23

  distribuţie cu suport discret                                                 pag. 26

  distribuţie senzorială                                                            pag. 225

  distribuţie total haoti                                                        pag. 27

  domeniu (de valori ale unui atribut)                                      pag. 20

  domeniu interior (al unui obiect)                                          pag. 31

  domenii disjuncte                                                                pag. 31

  domenii adiacente                                                               pag. 32

  durade viaţă (a unui SM relativă la fluxul de tip k)            pag. 81

 

E

  eflux                                                                                   pag. 64

  energie                                                                               pag. 92

  energie cinetică                                                                   pag. 94

  energie internă                                                                    pag. 94

  energie potenţia                                                                pag. 95

  energie termică (căldură)                                                     pag. 248

  energie totală (a unui câmp de tip k)                                    pag. 95

  exces de flux                                                                      pag. 77

  

F

  flux                                                                                     pag. 52

  flux absolut                                                                         pag. 196

  flux agent                                                                            pag. 86

  flux alternativ (periodic)                                                      pag. 96

  flux alternativ coerent/stocastic                                            pag. 96

  flux de deplasare                                                                pag. 61

  flux de propagare                                                               pag. 61

  flux eferent                                                                         pag. 76

  flux elementar                                                                     pag. 55

  flux emergent                                                                      pag. 64

  flux energetic                                                                      pag. 93

  flux imergent                                                                       pag. 64

  flux izotom (corpuscular)                                                     pag. 61

  flux permanent (continuu)                                                    pag. 96

  flux permanent coerent/stocastic                                          pag. 96

  flux relativ                                                                           pag. 196

  flux structural                                                                      pag. 113

  flux total coerent                                                                 pag. 61

  flux total deschis                                                                 pag. 60

  flux total închis                                                                    pag. 60

  flux total stocastic                                                               pag. 61

  flux vital                                                                              pag. 78

  fluxuri interactive                                                                 pag. 87

  forţă                                                                                   pag. 107

  forţă activă                                                                         pag. 109

  forţă pasivă                                                                        pag. 109

  foton atomic                                                                       pag.  244

  frontiere (ale unui domeniu)                                                 pag. 20

  frontiere incluse                                                                  pag. 20

  frontiere asimptotice                                                           pag. 20

I

  independenţă (a variabilelor)                                               pag. 20

  inerţie                                                                                 pag. 89

  influx                                                                                  pag. 80

  informaţie                                                                           pag. 123

  instanţă (a unei clase)                                                          pag. 145

  intensitate (a PES)                                                              pag. 41

  interacţiune                                                                         pag. 87

  interacţiune constructivă                                                      pag. 88

  interval (de valori)                                                               pag. 20

L

   limbaj                                                                                 pag. 131

M

  mediu                                                                                 pag. 67

  mediu tip G (SD de tip G)                                                   pag. 68

   mediu tip L (SD de tip L)                                                    pag. 68

  mediu tip S (SD de tip S)                                                    pag. 68

  model (de obiect abstract)                                                  pag. 31

  model de cla                                                                   pag. 144

  modelul triadei de fluxuri (3F)                                             pag. 76

  mulţime generatoare                                                            pag. 13

  mulţime sistemică                                                                pag. 30

  mulţime suport (a unei clase)                                               pag. 144

 

N

  nivel analitic (al unui obiect compus)                                    pag. 33

  noţiune                                                                               pag. 146

  nume                                                                                  pag. 147

O

  obiect                                                                                 pag. 31

  obiect abstract                                                                    pag. 142

  obiect abstract concret (senzorial)                                       pag. 143

  obiect acţionat                                                                    pag. 87

  obiect agent                                                                        pag. 87

  obiect compus                                                                    pag. 34

  obiect compact                                                                   pag. 35

  obiect elementar                                                                 pag. 32

  obiect real                                                                          pag. 140

  orbital                                                                                pag.  240

P

  populaţie (a unui interval suport)                                          pag. 27

  principiul existenţei SM                                                    pag. 121

  principiul excluziunii spaţio-temporale                             pag. 35

  principiul necontradicţiei                                                  pag. 186

  principiul organizării sistemice                                         pag. 14

  principiul unificării energiilor                                           pag. 97

  proces                                                                                pag. 39

  proces colectiv                                                                   pag. 39

  proces elementar specific (PES)                                          pag. 40

  proces elementar specific Pn                                               pag. 42

  proces generator specific                                                    pag. 42

  proces individual                                                                 pag. 39

  proces multiplu                                                                   pag. 39

  proces de propagare                                                          pag. 71

  proces specific                                                                   pag. 39

  proprietate loca (a unui flux)                                             pag. 123

  proprietate transmisibilă                                                      pag. 121

  proprietăţi comune                                                              pag. 144

  proprietăţi specifice (diferenţiale)                                         pag. 144

  putere                                                                                pag. 109

 

R

   realitate absolută                                                                 pag. 141

   realitate cunoscu                                                              pag. 140

   realitate directă colecti                                                     pag. 140

   realitate direcindividuală                                                  pag. 140

   referinţă R                                                                          pag. 38

   referinţă T                                                                          pag. 38

   reflux                                                                                  pag. 80

   reprezentare                                                                       pag. 130

   revoluţie (mişcare de ~)                                                      pag. 50

   rotaţie                                                                                pag. 49

   rotaţie pură                                                                         pag. 50

S

  scalarizare (a unei mărimi vectoriale)                                   pag. 201

  set                                                                                      pag. 31

  sintaxă                                                                                pag. 131

  sistem                                                                                 pag. 152

  sistem de prelucrare a informaţiei (SPI)                               pag. 123

  sistem de referinţă intern (al unui obiect)                              pag. 37

  sisteme de tip S                                                                  pag. 68

  sisteme de tip L                                                                  pag. 68

  sisteme de tip G                                                                  pag. 68

  stare                                                                                   pag. 40

  stare externă                                                                       pag. 210

  stare globală                                                                       pag. 211

  stare internă                                                                        pag. 210

  stare locală                                                                         pag. 210

  stare S0                                                                              pag. 42

  stare Sn                                                                              pag. 42

  stare de echilibru (a două fluxuri contrare)                           pag. 103

  stoc (al unei distribuţii)                                                        pag. 20

  stoc de model                                                                     pag. 77

  suport (al unei distribuţii)                                                     pag. 20

  suprafaţă reală de separaţie (SRS)                                      pag. 78

  suprafaţă de echilibru                                                          pag. 103

T

  temperatura                                                                        pag. 258

  traflux                                                                                 pag. 80

  translaţie                                                                             pag. 49

  translaţie pură                                                                     pag. 49

  transmitanţă (a unei SRS)                                                    pag. 76

V

  valoare absolut exac (VAE)                                             pag. 20        

  valoare relativ exactă (VRE)                                               pag. 177

  valoare singulară (a unei variabile, valoare concretă)            pag. 19

  valoare singulară normală                                                    pag. 25

  valoare semanti (a unui SSI)                                            pag. 130

  valoare sintactică (a unui SSI)                                             pag. 130

  vector densitate de flux (VDF)                                            pag. 53

  vector cuantă de flux (VQF)                                               pag. 59

  versor                                                                                pag. 45

 

Copyright © 2006-2011 Aurel Rusu. All rights reserved.