filozofia obiectuala

X.24.8 Distribuţiile energetice interne ale MN

Mulţimea fotonilor termici interacţionează exclusiv cu electronii atomici (sunt permanent produşi şi absorbiţi de aceşti electroni), interacţiune ce durează atāta timp cāt există căldură īn MN respectiv. Īntre aceste două medii aflate īn permanentă interacţiune - mediul atomic şi cel fotonic - există o componentă comună, şi anume faptul că energia este distribuită continuu pe elementele mediului, dar deoarece purtătorii energiei sunt mult diferiţi, vom avea alte tipuri de distribuţie a stocului de energie pe elementele mediului respectiv. Pentru energia distribuită pe elementele mediului fotonic interstiţial vom avea distribuţia Plank, iar pentru energia distribuită pe elementele mediului atomic sau molecular vom avea distribuţia Maxwell.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.