filozofia obiectuala

X.3.3 Flux

Aşa cum se poate vedea în anexa X.8, în matematici, mai exact în teoria câmpurilor vectoriale, este utilizată noţiunea de flux cu semnificaţia următoare: Se numeşte flux al vectorului  printr-o suprafaţă oarecare   valoarea:

                                                                                                            (X.3.3.1)

 

unde  este normala la suprafaţă iar  un element de suprafaţă "ce înconjoară" punctul de aplicaţie al normalei. Mărimea  este un scalar şi reprezintă (în anumite situaţii) cantitatea de mărime transportată de  prin suprafaţa respectivă. în filosofia obiectuală, fluxul are o cu totul altă semnificaţie, fiind un câmp vectorial (nu un scalar), aşa cum se poate constata din cap. 5 dedicat în întregime definirii şi clasificării acestui tip de obiect procesual. în schimb relaţia X.3.3.1 este valabilă şi în prezenta lucrare, numai că ea defineşte intensitatea globală a fluxului de atribut transportat de  prin suprafaţa .

O altă diferenţă majoră între modul de interpretare a noţiunii de flux din matematici şi cel din filosofia obiectuală este aceea că în matematici se poate vorbi cu nonşalanţă de fluxul vectorului viteză printr-o suprafaţă , în acest caz vectorul  din relaţia X.3.3.1 este viteza  locală a unui câmp de viteze oarecare. în filosofia obiectuală o astfel de abordare nu este posibilă, aici vectorul local al unui flux fiind întotdeauna un vector purtător, fie vectorul densitate de flux (VDF pentru modelul virtual de flux), fie vectorul cuantă de flux (VQF pentru modelul obiectual), ambele definite în cap. 5, care asociază unei viteze de transfer  o densitate  a unei mărimi ce este transportată de flux.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.