filozofia obiectuala

2.5 Distribuţii haotice

Definiţia 2.5.1: O distribuţie a unui atribut este total haotică dacă relaţiile de atribuire nu au niciun domeniu de invarianţă, iar domeniile atributului distribuit şi al celui suport sunt continue şi infinite.

 

Comentariul 2.5.1: în definiţia 2.5.1 nu am mai specificat tipul distribuţiei (primară sau derivată) deoarece definiţia este valabilă pentru ambele tipuri de distribuţii. Pe viitor când vom folosi doar termenul distribuţie înseamnă că sunt subînţelese oricare din tipuri.

 

Definiţia 2.5.1 ne spune că o distribuţie total haotică este un caz particular de distribuţie, la care pe tot domeniul suport nu există nici măcar un singur interval de continuitate pentru relaţiile de atribuire, valorile atribuite fiind cu totul întâmplătoare. Distribuţiile total haotice mai pot fi definite probabilistic, adică sunt distribuţiile la care densitatea de probabilitate a apariţiei oricărei valori este uniformă (valori echiprobabile). După cele discutate până aici în această lucrare este evident că distribuţiile total haotice sunt obiecte virtuale, folosite în matematici, dar irealizabile. Dacă domeniul valorilor atributului distribuit şi al celui suport este limitat (finit şi cunoscut), format dintr-un număr finit de valori singulare normale, atunci distribuţia este doar parţial haotică (cazul distribuţiilor haotice realizabile) şi asta pentru că orice limitare a unui domeniu de valori înseamnă o creştere a informaţiei, după cum vom vedea în cap. 8 şi 9. în cazul distribuţiilor total haotice informaţia internă asociată acestora este nulă.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.