filozofia obiectuala

6.6 Concluzii

1)    Sistemele materiale pot fi grupate în două mari clase după tipul de distribuţie a unui atribut comun tuturor SM - intensitatea interacţiunilor între cuplurile posibile de sisteme. Aceste clase de SM sunt:

a)   Sisteme cu distribuţie neuniformă a atributului indicat mai sus, existând un sistem privilegiat (sistemul central) a cărui intensitate a interacţiunii cu celelalte elemente participante la sistem este mult mai puternică decât intensitatea interacţiunilor celorlalte elemente între ele; aceste sisteme mai sunt denumite sisteme cu organizare centrală (SC).

b)   Sisteme cu distribuţie uniformă a valorii medii a intensităţii interacţiunilor bilaterale pe mulţimea SM participante la sistem, numite în nomenclatura curentă sisteme distribuite (SD).

Cele două clase de SM se mai deosebesc şi după un alt atribut - raza medie de acţiune a interacţiunilor bilaterale. în cazul SD, raza de acţiune a fluxurilor interactive se extinde doar până la elementele din imediata vecinătate a elementului referinţă, pe când la SC elementul central are o asemenea rază de acţiune încât să poată cuprinde toate celelalte elemente participante la SC.

2)    Sistemele distribuite cu numere mari de elemente, în care poate avea loc un proces de propagare, se numesc medii.

3)    Distribuţia temporală a intensităţii interacţiunii şi tipul de relaţii dintre mişcările posibile ale elementelor sistemelor distribuite determină existenţa a trei clase fundamentale de medii: S, L şi G.

4)    Condiţiile de menţinere a mediilor permit departajarea acestora în medii cu automenţinere (mediile SA) şi medii cu menţinere forţată (restul mediilor).

5)    Mediile cu interacţiune permanentă între elemente au o suprafaţă de separaţie proprie (şi evident un volum propriu) faţă de celelalte medii înconjurătoare.

6)    Raza de acţiune limitată a interacţiunilor dintre elementele SD face ca variaţiile locale ale intensităţii acestor interacţiuni să nu poată fi transmise în restul mediului decât prin propagare, adică prin transmitere (transfer) de la element la element.


 

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.