filozofia obiectuala

9.3.3 Cuantumul informaţiei comunicate

Aşa cum am văzut până aici, un anumit SPI asociază unui anumit nume_obiect sau unui anumit nume_ proces  totalitatea informaţiei semantice existente în memoria sa, referitoare la aceste obiecte abstracte. în limbajul curent, această cantitate totală de informaţie semantică asociată cu un anumit nume se mai numeşte domeniul noţiunii (sau sfera noţiunii), noţiunea fiind numele unei clase de obiecte abstracte. Am specificat intenţionat că este vorba de un anumit SPI, deoarece chiar dacă două sau mai multe SPI aflate în curs de comunicare sunt identice din p.d.v. structural, adică au aceleaşi performanţe de prelucrare a informaţiei, este puţin probabil ca informaţia semantică asociată de fiecare SPI unui anumit nume să fie aceeaşi, cu alte cuvinte domeniile noţiunilor existente în memoria diferitelor SPI sunt şi ele diferite.

Motivul pentru care există aceste diferenţe constă în faptul că fiecare SPI îşi are propriul interval temporal de existenţă, de la naşterea sa până în momentul comunicării, interval diferit de al altor SPI, şi pe parcursul căruia fiecare SPI achiziţionează cantităţi diferite de informaţie semantică (are cum se spune o proprie experienţă de viaţă, un propriu nivel de cunoaştere şi o proprie capacitate de învăţare). Dacă presupunem că avem două SPI, să zicem SPIA şi SPIB, cunoscătoare al aceluiaşi limbaj, fiecare din ele va avea asociat unei aceeaşi noţiuni Obx un anumit domeniu al noţiunii {Obx}A, respectiv {Obx}B, domenii în general diferite, dependente ca mărime de gradul de cunoaştere al fiecărui SPI privind noţiunea Obx. în cazul unei comunicări dintre SPIA şi SPIB, la receptarea numelui Obx, fiecare SPI îşi va evoca propriul domeniu de cunoaştere asociat acestui nume. Cum domeniile {Obx}A şi  {Obx}B pot fi diferite, în procesul de comunicare se va transmite efectiv numai componenta comună a celor două domenii. Dar această componentă este intersecţia domeniilor (a sferelor noţiunii) stocate în memoriile celor două SPI:

 

                                                                                (9.3.3.1)

 

Cum intersecţia a două domenii diferite este mai mică decât oricare din domeniile ce se intersectează, rezultă că şi cantitatea de informaţie transmisă prin comunicare este mai mică decât oricare din cantităţile de informaţie existente în memoria participanţilor. Doar în situaţia ipotetică în care cele două SPI au aceleaşi domenii ale noţiunilor nu există perderi de informaţie.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.