filozofia obiectuala

9.4.2 Analiza obiectuală a definiţiilor

Din şirul mult redus al definiţiilor legate de noţiunea de sistem din dicţionare, reprodus mai sus, să extragem componentele comune tuturor acestor definiţii specializate pe anumite domenii profesionale.

în primul rând observăm că sistemul este întotdeauna un obiect compus, o mulţime cu cel puţin două elemente (motiv pentru care am şi introdus termenul de mulţime sistemică pentru mulţimea cu număr de elemente ). Faptul că sistemul este un obiect compus, determină (aşa cum am văzut în cap. 3) necesitatea existenţei unei referinţe comune pentru toate obiectele ce aparţin sistemului. Deoarece pentru fiecare proprietate a obiectelor componente este necesară o referinţă specifică acelei proprietăţi, ansamblul (reuniunea) referinţelor specifice proprietăţilor comune va forma un alt obiect compus - sistemul de referinţă intern al obiectului compus.

în al doilea rând, între obiectele ce formează sistemul (elementele acestuia) există întotdeauna relaţii de dependenţă reciprocă între unele din proprietăţile acestora. Aşadar vor exista relaţii de interdependenţă atât între obiectele interne ale obiectului compus (mai exact între cuplurile posibile de elemente), cât şi între fiecare din aceste obiecte şi referinţa comună a obiectului compus. Noi am văzut (tot în cap. 3) că aceste relaţii dintre obiecte sunt de fapt relaţii între sistemele interne de referinţă ale acestor obiecte.

în al treilea rând, pe ansamblul elementelor sistemului există cel puţin o relaţie de ordine invariantă atât timp cât există sistemul. Acesta este sensul operaţiilor de sistematizare ce se aplică asupra unei mulţimi de obiecte (reale sau abstracte), în urma cărora va apărea un sistem.

în al patrulea rând, obiectele ce formează sistemul pot să aparţină orcărei clase procesuale de obiecte (de tip Sx , x =0, 1, 2, ...n), cum ar fi de exemplu fluxurile sau alte tipuri de procese mai complexe; important este doar ca obiectele sistemului să respecte condiţiile subliniate mai sus. De asemenea, obiectele componente ale unui sistem pot fi obiecte reale (materiale) sau abstracte (simboluri grafice, cuvinte, sintagme, propoziţii, fraze etc.), şi în aceste cazuri putând fi obiecte procesuale de diverse ordine.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.