filozofia obiectuala

9.4.2 Analiza obiectuală a definiţiilor

Din şirul mult redus al definiţiilor legate de noţiunea de sistem din dicţionare, reprodus mai sus, să extragem componentele comune tuturor acestor definiţii specializate pe anumite domenii profesionale.

Īn primul rānd observăm că sistemul este īntotdeauna un obiect compus, o mulţime cu cel puţin două elemente (motiv pentru care am şi introdus termenul de mulţime sistemică pentru mulţimea cu număr de elemente ). Faptul că sistemul este un obiect compus, determină (aşa cum am văzut īn cap. 3) necesitatea existenţei unei referinţe comune pentru toate obiectele ce aparţin sistemului. Deoarece pentru fiecare proprietate a obiectelor componente este necesară o referinţă specifică acelei proprietăţi, ansamblul (reuniunea) referinţelor specifice proprietăţilor comune va forma un alt obiect compus - sistemul de referinţă intern al obiectului compus.

Īn al doilea rānd, īntre obiectele ce formează sistemul (elementele acestuia) există īntotdeauna relaţii de dependenţă reciprocă īntre unele din proprietăţile acestora. Aşadar vor exista relaţii de interdependenţă atāt īntre obiectele interne ale obiectului compus (mai exact īntre cuplurile posibile de elemente), cāt şi īntre fiecare din aceste obiecte şi referinţa comună a obiectului compus. Noi am văzut (tot īn cap. 3) că aceste relaţii dintre obiecte sunt de fapt relaţii īntre sistemele interne de referinţă ale acestor obiecte.

Īn al treilea rānd, pe ansamblul elementelor sistemului există cel puţin o relaţie de ordine invariantă atāt timp cāt există sistemul. Acesta este sensul operaţiilor de sistematizare ce se aplică asupra unei mulţimi de obiecte (reale sau abstracte), īn urma cărora va apărea un sistem.

Īn al patrulea rānd, obiectele ce formează sistemul pot să aparţină orcărei clase procesuale de obiecte (de tip Sx , x =0, 1, 2, ...n), cum ar fi de exemplu fluxurile sau alte tipuri de procese mai complexe; important este doar ca obiectele sistemului să respecte condiţiile subliniate mai sus. De asemenea, obiectele componente ale unui sistem pot fi obiecte reale (materiale) sau abstracte (simboluri grafice, cuvinte, sintagme, propoziţii, fraze etc.), şi īn aceste cazuri putānd fi obiecte procesuale de diverse ordine.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.