filozofia obiectuala

9.4.3 Definiţia generală a sistemului

Caracteristicile comune ale definiţiilor particulare ale noţiunii de sistem relevate în paragraful de mai sus ne permit să formulăm o definiţie generală a acestei noţiuni, evident folosindu-ne şi de noţiunile introduse în capitolele 2, 3, 4 şi 5.

 

Definiţia 9.4.3.1: Se numeşte sistem un obiect abstract compus, între ale cărui componente există relaţii invariante de interdependenţă a proprietăţilor, atât între elemente, cât şi între fiecare element şi referinţa internă a obiectului compus.

 

Comentariul 9.4.3.1: Definiţia enunţată mai sus se prefigura încă din cap. 3 când am definit obiectul compus, în care se menţiona necesitatea unei referinţe interne pentru obiectul compus, faţă de care se evaluează proprietăţile externe ale componentelor obiectului compus. Am văzut acolo că obiectele componente au proprietăţi interne şi externe; primele nu intervin în relaţiile dintre obiecte fiind închise în fiecare obiect, în schimb celelalte (proprietăţile externe) se evaluează faţă de o referinţă externă. în cazul obiectului compus, referinţa externă elementelor obiectului compus este tocmai referinţa internă a acestuia, referinţă faţă de care proprietăţile externe ale componentelor se stabilesc prin nişte relaţii invariante (pentru un obiect compus dat). Această colecţie invariantă de relaţii (care noi am văzut că este o distribuţie) determină ordinea internă a obiectului compus, ordine prin care sistemul diferă de simpla reuniune a obiectelor componente.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.