filozofia obiectuala

9.4.5 Informaţia asociată elementelor de sistem

Am văzut în paragrafele anterioare că un sistem este un obiect compus, aşadar el este format dintr-o mulţime sistemică de alte obiecte. Totalitatea proprietăţilor asociate acestei mulţimi de obiecte constituie informaţia totală asociată acestora de SPI ce percepe sistemul.

Conform celor stabilite până aici, acestă informaţie are două componente:

-      Informaţia specifică (sinonom diferenţială) {IS}, care constă din mulţimea atributelor caracteristice fiecărui element de sistem, atribute care-l fac pe respectivul element să fie univoc determinat (inconfundabil);

-      Informaţia comună {IC}, formată din mulţimea acelor atribute ce aparţin tuturor elementelor unui sistem dat.

Deci informaţia totală {IT} ataşată unui element de sistem este:

                                                                                                      (9.4.5.1)

 

Pentru un cuplu de elemente {ei, ej} unde , putem scrie:

 

                                              {IC(ei, ej)} = {IT(ei)}{IT(ej)                                       (9.4.5.2)

 

adică informaţia comună a unui cuplu de elemente din sistem este intersecţia mulţimilor informaţiilor totale ale celor două elemente.

 

Comentariul 9.4.5.1: Separarea (detaşarea, izolarea, discriminarea) semantică a unui obiect abstract de alte obiecte abstracte se face printr-un proces de definire, proces în cursul căruia are loc asignarea numelui convenit colecţiei de atribute şi procese caracteristice obiectului (colecţie dată de relaţia 9.4.5.1). Definirea se face în marea majoritate a cazurilor prin metoda gen proxim + diferenţă specifică. în termeni specifici filosofiei obiectuale, genul proxim este un obiect abstract cu care obiectul de definit are informaţie comună nenulă (intersecţia domeniilor semantice dată de relaţia 9.4.5.2 este nevidă). La această informaţie de referinţă urmează apoi să se asocieze informaţia specifică obiectului definit, asociere realizată tocmai prin procesul de definire.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.