filozofia obiectuala

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!


Acasă Preambul Cartea Aplicaţii Arhivă

Arhiva, accesibilă doar cititorilor de limbă romană (şi care vor fi şn stare să şnțeleagă scrisul), o fac publică din mai multe motive. Unul din ele, pentru eventualii cititori dornici să şnțeleagă etapele elaborării unei lucrări, este acela de a observa coagularea şn timp a ideilor, de la faza naivității, la ideile mature. Un altul este acela că notele conțin şi idei nepublicate, dar care s-ar putea dovedi utile şn viitor unor cititori dedicați, capabili să le şnțeleagă. şi autorizez pe această cale, să folosească aceste idei şn folosul lor, dar şi al societății. şn sfrşit, un ultim motiv este cel al siguranței, in caz de incendiu sau alte catastrofe mai mult sau mai puțin naturale. Pentru cititorii mai puțin entuziaşti, le recomand doar citirea articolului Istoria electronică a filosofiei obiectuale, ce conține o scurtă descriere a lucrărilor ce au precedat redactarea cărții.

Descărcare în format pdf.


Copyright © Aurel Rusu. All rights reserved.