filozofia obiectuala

Cap.1 ORGANIZAREA SISTEMICĂ

 

1.1 Ierarhizarea formelor cunoscute de existenţă ale materiei

Dacă vom examina formele cunoscute de existenţă ale materiei de la nivel de particule "elementare" până la nivel de roiuri de galaxii, nu putem să nu remarcăm ca o caracteristică generală, neuniformitatea distribuţiei spaţiale a acestei materii. Astfel este evidentă tendinţa materiei de a se "aglomera" în unităţi cvasiindependente dar care interacţionează între ele, aceste unităţi fiind formate prin asocierea altor unităţi mai mici, cu nivel ierarhic de complexitate mai redus, formate şi ele la rândul lor din alte unităţi ş.a.m.d.

Cel mai potrivit mod de descriere a acestei organizări este cel ce foloseşte noţiunea de sistem, pentru început utilizând această noţiune cu semnificaţia general acceptată astăzi, suficientă pentru scopul acestui capitol. Reamintim că prin sistem se înţelege o colecţie de obiecte (reale sau abstracte) cu legături funcţionale între ele. Existenţa noţiunii de sistem implică posibilitatea descompunerii acestuia în părţi mai simple (subsisteme), care în forma lor cea mai simplă se numesc elemente al sistemului.

Deoarece este vorba despre formele de existenţă ale materiei, "obiectele" sistemelor materiale sunt chiar unităţile în care se constituie materia, deci obiecte materiale. Pentru simplitate, la început ne vom ocupa doar de seria sistemelor abiotice pe care le numim sisteme materiale abiotice naturale (SMAN) pentru a le deosebi de sistemele materiale abiotice artificiale (SMAA) care au criterii de formare suplimentare faţă de cele naturale.

Din cunoştinţele acumulate de omenire până în prezent putem face o listă a nivelurilor ierarhice de organizare a SMAN, bineînţeles cu precizarea că nu este şi nici nu se vrea exhaustivă, această listă având doar intenţia să jaloneze câteva din nivelurile de organizare cunoscute, unele niveluri fiind omise intenţionat din listă pentru simplitate. Pentru scopul acestui capitol se va vedea că importante sunt numai începutul şi sfârşitul listei. Să facem această listă în ordinea crescătoare a dimensiunilor spaţiale şi al nivelului de organizare:

-     PE (particule cu sarcină electrică);

-     NC (nuclee atomice);

-     AT (atomi);

-     MO (molecule);

-     MN (medii naturale: solide, lichide, gaze etc);

-     CA (corpuri astronomice: stele, planete, sateliţi etc);

-     SP (sisteme planetare: sistemul stea-planete);

-     GX (galaxii);

-     RG (roiuri de galaxii);

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.