filozofia obiectuala

INDEX DE ACRONIME ŞI ABREVIERI

 

   AF              aparate funcţionale (subsisteme ale organismelor)

   AT              atomi

   BSP            biosistemul planetar (biosfera planetară)

  CA             corpuri astronomice: stele, planete, sateliţi etc.

  CP              celule procariote

  CE              celule eucariote

  cap.            capitol

  FE              fluxuri energetice

  FI               fluxuri de informaţie

   fig.              figură

  GX             galaxii

  MC             medii celulare

  MG             medii galactice (mediile ale căror elemente sunt galaxiile)

  MN            medii naturale (solide, lichide, gaze etc. formate din atomi)

  MO            molecule

  MFP           mediile fundamentale proxime

  MOG          medii organismale

  MR             mediu de referinţă

  MTS           memoria pe termen scurt

  MTL           memoria pe termen lung

  NE              neutroni

  NC             nuclee

  OA             obiect abstract

  OE              orbital energetic

  OG             organisme

  OR             organe

  OS              orbital structural

  par.             paragraf

  PE              particule cu sarcină electrică: electroni, pozitroni, protoni etc.

  PES            proces elementar specific

  PD              punct dimensional

  p.d.v.          punct de vedere

  POS           principiul organizării sistemice

  R                referinţa de rotaţie (a unui obiect) sau mişcare (flux) de rotaţie

  RG              roiuri de galaxii

  SMAA        sisteme materiale abiotice artificiale

  SMAN       sisteme materiale abiotice naturale

  SAPI          sisteme artificiale de prelucrare a informaţiei

  SC              sisteme centralizate

  SD              sisteme distribuite (medii)

  SE              suprafaţă de echilibru

  SM             sisteme materiale

  SNPI          sisteme naturale de prelucrare a informaţiei

  SP              sisteme planetare (sistemul stea-planete)

  SPI             sisteme de prelucrare a informaţiei

  SR              sistem de referinţă

  SRS            suprafaţă reală de separaţie

  SSI             sisteme suport de informaţie

  ş.a.m.d.       şi aşa mai departe

  T                 referinţa de translaţie (a unui obiect) sau mişcare (flux) de translaţie

  VAE           valoare absolut exactă

  VDF           vector densitate de flux

  VQF           vector cuantă de flux

  VRE           valoare relativ exactă

  VTE            volum de tranziţie elementar

  1D              (atribut) monodimensional

  2D              (atribut) bidimensional

  3D              (atribut) tridimensional

  3F               triada de fluxuri (imergent, stocat, emergent)

  (#)              semn de amuzament


 

Copyright © 2006-2011 Aurel Rusu. All rights reserved.