filozofia obiectuala

5.2 Definiţie şi modele ale fluxului

Pentru a reda ideea de mişcare a unui obiect singular este suficient să spunem că poziţia acestuia este variabilă (eventual continuu) în funcţie de timp, iar raportul dintre variaţia de poziţie şi intervalul de timp necesar acestei variaţii (densitatea distribuţiei temporale a variaţiei) este intensitatea acestui proces de mişcare (modulul vitezei). Dacă este vorba însă de mişcarea unor distribuţii spaţiale de obiecte materiale, problema mişcării acestora nu mai este la fel de simplă, fiind necesară introducerea unui nou termen - fluxul - ce simbolizează în această lucrare mişcarea simultană a unei mulţimi de obiecte, adică o mişcare distribuită (sau o distribuţie a mişcării).

Din cele expuse în capitolul precedent putem face unele identificări, şi anume, fiind vorba de mişcare, ştim deja care este atributul variabil - poziţia spaţială a obiectului mobil. Având un singur atribut variabil[1] rezultă că procesul de mişcare este un proces specific. în acest proces, fiind vorba de mai multe obiecte care se mişcă (o distribuţie spaţială de obiecte cu existenţă simultană), vom avea un proces colectiv.

 

Definiţia 5.2.1: Se numeşte flux procesul colectiv şi specific de mişcare (transfer, transport, deplasare) a unei distribuţii spaţiale de obiecte sau procese.

 

După cum am văzut în cap. 3, un obiect înseamnă o distribuţie invariantă (faţă de sistemul său de referinţă intern) a unei colecţii de proprietăţi. Pentru a avea o mişcare a unui atribut (mărime în limbajul matematic) va trebui să avem o mişcare a unui obiect căruia îi aparţine respectiva proprietate. Chiar şi atunci când va fi vorba de transfer de informaţie (obiecte abstracte) vom vedea în capitolele următoare că este vorba tot de transferul unor obiecte, şi anume, sisteme materiale suport de informaţie (SSI). în paragraful următor, în care este tratată problema fluxului în varianta matematică (virtuală), vom face abstracţie de suportul real al proprietăţii (obiectul purtător) pentru că acesta este stilul de lucru în matematici. Pentru că am văzut în cap. 2 că în această lucrare distribuţiile pot fi de două feluri, virtuale şi realizabile, şi modelele matematice ale fluxului vor urma aceeaşi clasificare.

 [1] Cu toate că am definit mişcarea unui obiect ca fiind formată din translaţii şi rotaţii, pentru modelul de flux contează doar translaţiile deoarece numai ele sunt implicate într-un proces de transport.

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.