filozofia obiectuala

Cap.6 MEDII

 

6.1 Introducere

Am văzut în capitolul anterior că fluxul unei proprietăţi (mărimi), ca proces distribuit, implică existenţa prealabilă şi obligatorie a unei mulţimi de obiecte ce posedă acea proprietate, mulţime care se va mişca în ansamblu şi care va transporta respectiva proprietate dintr-un loc în altul. Proprietatea transportată poate fi sau nu transmisibilă de la un obiect la altul. De exemplu structura spaţială a unor molecule din jetul de lichid al unei maşini de împrăştiat demonstranţi este o proprietate ce se mişcă odată cu obiectele (moleculele) respective, dar nu este o proprietate transmisibilă de la o moleculă la alta, pe când energia cinetică a moleculelor respective se transmite atât de la o moleculă la alta cât şi oricărui obiect ce se intersectează cu jetul (fluxul) respectiv. în acest capitol vom trata pe scurt tocmai aceste mulţimi de obiecte care pot participa la un proces de mişcare colectivă, aşadar pot fi suportul material al unui flux.

Deoarece scopul nostru (adică al cuplului autor-cititor) este de a pregăti terenul pentru definirea modelului general de sistem material, model bazat pe fluxuri materiale (la care obiectele participante sunt obiecte materiale), vom folosi şi de această dată noţiuni ca "material", "interacţiune" etc. cu semnificaţia cunoscută din manuale şi dicţionare, până la redefinirea lor ulterioară.

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.