filozofia obiectuala

7.1.3 Modelul comun al sistemelor formate din biosisteme

Am indicat doar două tipuri de sisteme materiale (atât sistemele statale cât şi biosistemele fiind evident sisteme materiale) la care se remarcă foarte clar structura lor internă bazată pe o multitudine de fluxuri, dar exemplele pot continua cu sistemele familiale (sistemele element ale societăţilor umane, dar şi ale altor societăţi de animale sexuate), sistemele economice (de la micul meseriaş până la corporaţiile transnaţionale). Toate sistemele materiale menţionate sunt fie biosisteme individuale, fie sisteme formate din biosisteme, fie sisteme artificiale construite de către biosisteme.

Toate aceste sisteme au în comun câteva caracteristici (atribute specifice):

a)    Existenţa unor fluxuri stocate într-un domeniu spaţial interior, separat (izolat) de domeniul exterior printr-o SRS. Aceste fluxuri sunt fluxurile interne vitale;

b)    Existenţa unor fluxuri coerente de interschimb (import/export) prin această SRS, prin intermediul cărora sistemele fie îşi completează propriile stocuri interne (fluxuri import), fie contribuie la completarea stocurilor altor sisteme externe (fluxurile export);

c)    Mărimea stocurilor interne determină durata de viaţă a sistemului, viaţa acestuia încetând atunci când oricare din fluxurile vitale îşi vor fi terminat resursele;

d)    Durata de viaţă individuală a sistemelor asociate poate fi mărită (mai ales în condiţii externe nefavorabile, de lipsă de resurse) prin furnizarea reciprocă a fluxurilor necesare completării stocurilor interne.

Aşa cum vom vedea în cap. 9, atributele comune unei mulţimi de obiecte formează modelul clasei de obiecte respective; pentru sistemele descrise mai sus, atributele comune de la punctele a şi b definesc un model general, modelul triadei de fluxuri, model ce poate descrie funcţionarea oricărui sistem material menţionat mai sus, de la biosistemele individuale celulare până la cele mai complexe sisteme formate din biosisteme sau de către biosisteme. Se pune aceeaşi întrebare ca şi în cap.1:

Dacă un model este valabil pentru un anumit domeniu foarte larg[1] al cunoaşterii actuale a organizării sistemelor materiale, de ce n-ar fi valabil şi înafara acestui domeniu, adică pentru sistemele materiale abiotice ?

Ei bine, acesta a fost punctul de plecare pentru elaborarea modelului general de sistem material: modelul triadei de fluxuri.

 [1] De la câţiva micrometri cât este ordinul de mărime spaţial al unei celule procariote până la dimensiunile planetare ale sistemului socio-economic mondial.

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.