filozofia obiectuala

7.2 Modelul general de sistem material

Pentru descrierea oricărui tip de sistem material (SM), abiotic, biotic sau artificial, filosofia obiectuală propune un model universal. în cap. 3 am văzut ce înseamnă model al unui obiect  iar în cap 9 vom vedea mai în detaliu ce înseamnă model al unei clase de obiecte. Deocamdată este suficient să spunem că modelul unei clase de obiecte este format din componenta comună a mulţimii atributelor de model ale tuturor obiectelor ce formează clasa respectivă. Dacă la atributele de model ce definesc o clasă de obiecte se asociază atributele specifice, se obţine o instanţă[1] a clasei, adică un obiect particular ce aparţine clasei respective. în cazul sistemelor materiale, modelul de clasă stabileşte proprietăţile comune ale tuturor elementelor ce formează clasa obiectelor materiale.

La fel ca şi în cazul altor noţiuni, vom utiliza deocamdată termenul "material" cu semnificaţia din dicţionare, până la redefinirea lui după introducerea modelului de SM, şi mai ales a unui tip special de SM sistemul de prelucrare a informaţiei (SPI). Acest model general al SM trebuie să răspundă unui anumit număr de cerinţe printre care enumerăm:

1)    Explicarea cauzelor formării şi distrugerii naturale a SM;

2)    Explicarea duratei de viaţă a SM;

3)    Separarea clară dintre noţiunea de SM şi cea de sistem abstract;

4)    Explicarea interacţiunilor dintre SM şi a cauzelor acestor interacţiuni;

5)    Explicarea provenienţei energiei interne a SM şi a celei din câmpurile emise de acestea.

 [1] Termen împrumutat din limbajele de programare orientate pe obiecte deoarece are aproape aceeaşi valoare semantică cu cea dorită de filosofia obiectuală.

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.