filozofia obiectuala

7.6.4 Atributul existenţial al energiei

Cînd am vorbit de distribuţii în cap. 2, am văzut că atributele cumulative distribuite pe un domeniu suport (domeniul interior al unui obiect material sau abstract), au un atribut global - cantitatea totală de atribut existentă în interiorul obiectului (stocul). Energia este şi ea un astfel de atribut cumulativ, atribut ce poate fi conţinut (stocat) numai într-un SM, şi care atribut se poate obţine doar prin transfer de la alte SM ce deţin proprietatea.

Aşa cum vom vedea în capitolul următor, existenţa sau nonexistenţa stocului de atribut energetic la un anumit SM (atributul existenţial, cantitativ al energiei) este evaluată de către un SPI în mod indirect, prin evaluarea unui alt atribut X ce intră în domeniul de percepţie al unităţilor sale de intrare, atribut dependent printr-o anumită relaţie de stocul energetic din SM aflat sub observaţie. Acest atribut direct perceptibil de către SPI (sau măsurabil prin mijloace auxiliare) este un atribut de stare energetică a SM.

Am văzut în par. 7.6.2 şi 7.6.3 că în prezent sunt cunoscute o mulţime de N "forme de energie", pentru fiecare astfel de formă existând un anumit atribut de stare energetică Xi , atribut a cărui valoare numerică este direct proporţională cu cantitatea de energie conţinută într-un anumit SM. Cu alte cuvinte, între valoarea atributului de stare energetică Xi şi valoarea stocului de energie conţinut de obiect există o relaţie de dependenţă[1]:

                                                                                                             (7.6.4.1)

 

Câteva dintre aceste relaţii de dependenţă a atributului existenţial al stocului de energie pentru diferite "forme de energie" sunt menţionate succint în continuare.

 [1] Relaţiile de dependenţă sunt considerate pentru simplitate ca funcţii continue.

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.