filozofia obiectuala

9.2 Obiecte abstracte

9.2.1 Obiect abstract

în cap. 8 am văzut totalitatea proprietăţilor de structură ale unui SSI constituie informaţia (valoarea) sintactică a respectivului SSI, iar totalitatea proprietăţilor externe SPI asociate acestei valori sintactice constituie informaţia (valoarea) semantică a SSI respectiv.

Dacă proprietăţile sintactice aparţin unor SSI interne, ele vor fi percepute direct de către unitatea internă de prelucrare a informaţiei, iar dacă proprietăţile sintactice aparţin unor SSI externe, ele vor fi percepute indirect prin unităţile de intrare ale SPI. Important pentru scopul acestui capitol este faptul toate aceste proprietăţi sunt în număr finit şi sunt invariante pentru un SSI dat. Acestui SSI cu valoare sintactică dată îi este asociată (tot de către SPI) o anumită informaţie (valoare) semantică, asocierea fiind făcută fie prin experienţă proprie, fie prin educaţie (învăţare) în cazul SPI posesoare de limbaj extern.

 

Definiţia 9.2.1.1: Totalitatea informaţiilor sintactice şi semantice, finite cantitativ şi invariante, asociate unui SSI formează un obiect abstract.

 

Comentariul 9.2.1.1: Definiţia 9.2.1.1 este generală, adică valabilă pentru orice tip de SSI, fie intern unui SPI, fie extern acestuia. Am văzut că mulţimea SSI interne ale unui SPI formează memoria acestuia, pentru care este valabilă axioma memoriei, ce postulează că într-o memorie nu pot fi stocate decât obiecte (cantităţi finite şi invariante de informaţie). Aceeaşi axiomă este valabilă şi pentru memoria externă unui SPI, unde informaţia de stocat este conţinută tot de nişte SSI cu valoare sintactică invariantă, dar existente înafara SPI. Cu alte cuvinte, un obiect abstract înseamnă o cantitate finită şi invariantă de informaţie conţinută într-o memorie, fie internă, fie externă. Şi cum informaţia nu poate exista fără un suport  material, ea este conţinută de un SSI cu o anumită valoare sintactică (tot o informaţie finită şi invariantă).

 

Copyright © 2006-2008 Aurel Rusu. All rights reserved.